Teretna-vozila.com - kamion, kamioni, kamionski prijevoz i sve o njima

LMI Cargo, Djelatnost međunarodnog prijevoza tereta, skladištenja, prekrcaja i ostalih uslužnih djelatnosti

PRAVILNIK o posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe PDF Ispis
Zakoni i propisi
Subota, 05 Travanj 2014 12:12

FOTO: Osatina grupa d.o.o.

Pošto smo i započeli ovaj tjedan Pravilnicima, tako ćemo ga i završiti te tako danas u nastavku donosimo u cijelosti Pravilnik o posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Dakle, sve o natpisima koje mora vozila sadržavati, odnosno o ponekim sigurnosnim uvjetima koje mora vozila za prijevoz putnika sadržavati. - donosi portal Teretna-vozila.com - profesionalni vozači, kamion, kamioni, kamionski prijevoz i sve o njima! 

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

553

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 82/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta, te vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 2.

(1) Pod vozilom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se: osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz, osobni automobil za shuttle prijevoz, povremeni prijevoz, posebni linijski i linijski prijevoz, autobus, teretni automobil, skup vozila i priključna vozila koja mogu vući autobusi i teretni automobili.

(2) Skupni naziv za vozila namijenjena za prijevoz tereta u smislu ovoga Pravilnika je »teretno vozilo«.

II. VOZILA ZA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ

1. Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz

Članak 3.

Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,

– ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,

– ugrađenu svjetleću oznaku »TAXI« na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,

– na svjetlećoj oznaci »TAXI« istaknut evidencijski broj taksi prijevoznika,

– najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila,

– ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

– ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 48.

Članak 4.

Prijevoznik koji već obavlja djelatnost autotaksi prijevoza, a mijenja vozilo, kao i prijevoznik koji tek počinje obavljati djelatnost autotaksi prijevoza, mora posjedovati vozilo koje osim uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16,

– ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE R 17,

– ugrađen klima-uređaj,

– ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u skladu s Pravilnikom ECE-R 13,

– ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača,

– ugrađeno treće kočno svjetlo u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

– ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe,

– zapremina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara (VDA).

2. Osobni automobil kojim se obavlja javni prijevoz putnika

Članak 5.

(1) Osobni automobil (7+1) i (8+1) kojim se obavlja shuttle prijevoz i povremeni prijevoz, te osobni automobil (8+1) kojim se obavlja posebni linijski i linijski prijevoz putnika mora ispunjavati sljedeće uvjete: ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište pravne osobe istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila. Podaci navedeni na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza. Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm.

(2) Prilikom obavljanja prijevoza iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o vrsti prijevoza kojeg obavlja, u vozilu mora biti istaknut natpis o vrsti prijevoza: » SHUTTLE PRIJEVOZ, »POVREMENI PRIJEVOZ«, »POSEBNI LINIJSKI« ili »LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA«.

(3) Ako se osobnim vozilom (8+1) obavlja linijski prijevoz putnika potrebno je istaknuti natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta, ili naziv odredišta ako se prijevoz obavlja unutar zona koje određuju jedinice lokalne samouprave.

3. Autobus

Članak 6.

(1) Autobus namijenjen za prijevoz putnika mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe-obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama autobusa. Podaci navedeni na bočnim stranama autobusa moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza. Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm,

– unutrašnjost autobusa, čistu i neoštećenu (sjedala, podovi, bočne stranice, rasvjetna tijela),

– osnovni pribor za interventno čišćenje (metla, lopatica, posuda, spužva i sl.),

– uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,

– vanjske površine autobusa neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno;

– svi znakovi obavijesti i natpisi unutar autobusa (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.) moraju biti na hrvatskom jeziku.

(2) Autobus (razred I. – gradski autobus), kojim se obavlja prijevoz putnika unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, mogu umjesto naziva iz stavka 1. podstavak 1. ovog članka imati prepoznatljivu oznaku tvrtke, te ne moraju ispunjavati uvjet iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Autobus kojim se obavlja linijski, povremeni ili shuttle prijevoz putnika, osim uvjeta propisanih člankom 6. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– za autobuse u linijskom prijevozu istaknut natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta, te usputnog stajališta linije kojom se označava smjer, osim za prijevoz putnika na linijama unutar zona koje uređuju jedinice lokalne samouprave, gdje je dovoljno imati samo naziv odredišta prema kojem autobus vozi,

– za autobuse u povremenom prijevozu istaknut natpis »POVREMENI PRIJEVOZ«,

– za autobuse u shuttle prijevozu istaknut natpis »SHUTTLE PRIJEVOZ« i relaciju prijevoza te na vidljivom mjestu u autobusu postavljen cjenik,

– označen broj sjedećih i stajaćih mjesta u autobusu,

– numerički označeno svako sjedeće mjesto u autobusu II. i III. razreda, te A i B.

(2) Autobus (razred I.) kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave ne mora ispunjavati uvjet iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Autobus kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika do 100 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru) mora osim uvjeta propisanih člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika imati značajke autobusa I. ili II. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (gradski ili međumjesni autobus).

(2) Linijski ili povremeni prijevoz putnika na udaljenosti do 100 km od polazišta (u jednom smjeru) može se obavljati i autobusima III. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (turistički autobusi).

Članak 9.

Autobus kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika na udaljenostima većim od 100 km, a manjim od 700 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru), osim uvjeta propisanih u člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeći uvjet:

– značajke autobusa II. ili III. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (međumjesni ili turistički autobus).

Članak 10.

Autobus kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika na udaljenostima većim od 700 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru) osim uvjeta propisanih člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– značajke autobusa III. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (turistički autobus),

– ugrađen klima-uređaj,

– ugrađene pojaseve najmanje za prvi red sjedala ispred kojeg nema sjedala s rukohvatom u skladu s Pravilnikom ECE-R 16;

– ugrađen sanitarni čvor + WC.

4. Teretno vozilo

Članak 11.

(1) Teretno vozilo kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta mora najmanje imati sljedeće:

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama kabine teretnog vozila. Podaci navedeni na bočnim stranama teretnog vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, odnosno podacima iz sudskog odnosno obrtnog registra ako se prijevoz obavlja vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg.

(2) Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm:

– vanjske površine teretnog vozila neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno.

Članak 12.

Vozilo koje sudjeluje u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta temeljem ITF završnog dokumenta /rezolucija CEMT-a), ne mora imati Potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta iz ovoga Pravilnika.

III. VOZILA ZA PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

1. Autobus

Članak 13.

(1) Autobus koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora imati:

– istaknut napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE«,

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama autobusa.

(2) Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm:

– unutrašnjost autobusa, čistu i neoštećenu (sjedala, podovi, bočne stranice, rasvjetna tijela) i osnovni pribor za interventno čišćenje (metla, lopatica, posuda, spužva i sl.),

– uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,

– vanjske površine autobusa neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno,

– svi obavijesni natpisi unutar autobusa (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.) moraju biti na hrvatskom jeziku,

– označen broj sjedećih i stajaćih mjesta u autobusu.

Članak 14.

Autobus kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe na udaljenostima većim od 100 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru) osim uvjeta propisanih člankom 13. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– značajke autobusa II. ili III. prema Pravilniku ECE-R 36 (međumjesni ili turistički autobus).

2. Teretno vozilo

Članak 15.

(1) Teretno vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora najmanje imati sljedeće:

– istaknut natpis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE«,

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama teretnog vozila.

(2) Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm:

– vanjske površine teretnog vozila neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila, izdaje stanica za tehnički pregled vozila pri redovnom tehničkom pregledu vozila. Za nova vozila potvrda se izdaje pri prvom preventivnom pregledu vozila.

(2) Za izdavanje Potvrde iz stavka 1. ovoga članka stanica za tehnički pregled naplaćuje naknadu čiju visinu utvrđuje ovlaštena stručna organizacija. Suglasnost na visinu naknade daje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

(3) Potvrda se izdaje za vozilo (osobni automobil, autobus, teretni automobil i priključno vozilo) zasebno.

(4) Evidenciju izdanih potvrda vodi stanica za tehnički pregled vozila. Evidencija se vodi u elektroničkom obliku.

(5) Stanica za tehnički pregled dostavlja evidenciju iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

(6) Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila tiskana je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 17.

Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo izdaje se prijevozniku, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe na temelju sljedećih dokumenata:

– račun o kupnji vozila,

– ugovor o leasing zakupu vozila,

– prometna dozvola.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« br. 120/2005 i 102/2007).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/20

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 28. veljače 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

»Naziv, adresa i telefonski broj

stanice za tehnički pregled koja je

obavila pregled i izdala potvrdu«

Broj potvrde ________

POTVRDA
O ISPUNJAVANJU POSEBNIH UVJETA ZA VOZILO
KOJIM SE OBAVLJA PRIJEVOZ

»Vrsta prijevoza za koju se izdaje potvrda«

__________________________________________________

Datum pregleda:

Sat izdavanja potvrde:

Potvrda vrijedi do:

__________________________________________________

OSNOVNI IDENTIFIKACIJSKI PODACI O VOZILU

Vrsta vozila:

Marka vozila:

Model vozila:

Tip vozila:

VIN oznaka:

Oblik karoserije:

Godina puštanja u promet:

Godina prve registracije u RH:

__________________________________________________

OCJENA STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA:

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
(»Narodne novine« broj 82/2013) stanica za tehnički pregled potvrđuje da
promatrano vozilo ispunjava uvjete iz članka ______ »Pravilnika o posebnim
uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite
potrebe« (»Narodne novine«, broj 31/2014)

»vrsta vozila«

za sudjelovanje u

»vrsta prijevoza za koje vozilo zadovoljava«

Ova potvrda vrijedi samo uz prometnu dozvolu vozila.

__________________________________________________

Nadzornik: »broj licence, ime i prezime nadzornika«

M. P.

 
Međunarodni prijevoz tereta na relacijama Italija - Slovenija - Austrija - Hrvatska

Komentari  

 
#6 Jenni 2014-07-29 15:37
I'm more than happy to discover this website. I wanted
to thank you for ones time for this particularly fantastic read!!
I definitely appreciated every bit of it and i also have you
saved to fav to check out new information in your website.


my website - boşanma avukatları ankara: http://ankaraavukat.ra6.org/tag/ankara-bilisim-avukati/
 
 
#5 Juliet 2014-07-29 04:33
Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take
a look. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Superb blog and excellent style and design.

my page; en iyi boşanma avukatı ankara: http://ankaraavukat.ra6.org/tag/avukat-ankara/page/2/
 
 
#4 Palma 2014-07-28 21:02
Hi there everyone, it's my first pay a visit at this web
site, and post is actually fruitful designed for me, keep up posting these types of articles.


My webpage archiving mail (matematik-dersi.8ra.org: http://matematik-dersi.8ra.org/dershane-ozel-ders.htm)
 
 
#3 Elizabet 2014-07-18 19:13
fantastic put up, very informative. I ponder
why the opposite experts of this sector do not notice this.
You should continue your writing. I am confident, you've
a great readers' base already!

Also visit my web-site :: ankara matematik özel
ders: http://matematik-Dersi.8ra.org/tag/ankara-dershane/
 
 
#2 Erma 2014-07-17 22:44
Awesome article.

Here is my site :: özel matematik dersi ankara: http://matematik-dersi.8ra.org/tag/kpss-ozel-ders-ankara/
 
 
#1 Aisha 2014-06-03 03:20
If they violate one from the home rules, chances are they lose entry to one or more with their privileges and they also cannot obtain it back until the make-up the behavior.

People in fishing communities such as Ireland and the Aran Isles spun their yarn from wool still containing its
natural lanolin which enabled it to still shed water mainly because it did on the sheep.
Notaries Public affix their official seal or stamp,
to documents instantly underneath, adjoining or as close to attainable on their signatures.


Also visit my page machines a sous (Aisha: http://www.idtbouge.fr/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=RStein)
 
Forum o kamionima

Sport i događaji

left direction
FOTO - POSJETILI SMO: 3. Hrvatski Truck Show, Grobnik, HR
Evo povodom dosta upita putem Facebook-a o Hrvatskom Truck Show-u, ovim putem donosimo vam novost ...
PRIJAVITE SE: Scania Driver Competition - YOUNG EUROPEAN TRUCK DRIVER 2014
"Možete li više od samog upravljanja kamionom?" - kažu iz Scanie, e onda se prijavite i Vi na n...
ESTONCI pobjednici Driver's Fuel Challenge 2014 natjecanja - by VOLVO TRUCKS
Kako navodi službeni portal Volvo Trucks-a Hrvatska, natjecanje koje je na globalnoj razini pokre...
GROBNIK: Mercedes-Benz Driving Days u toku ???
Da, upitnici pri kraju naslova su s razlogom pošto o čemu je riječ - ne znamo! Naime, jučer s...
POZIVNICA: Dan otvorenih vrata VOLVO i RENAULT TRUCKS
Dobili smo pozvinicu za DAN OTVORENIH VRATA 2014 koji će se održati u Volvo/Renault Trucks Servi...
POZIVNICA: Open Air Festival Lokve - TRUCK SHOW 2014
Iako pomalo iznenadno današnjim prolazom kroz Ravnu Goru, ugledao sam plakat za ovaj događaj i e...
Batalić odnio pobjedu na The Driver's fuel challenge 2014. natjecanju iz VOLVO TRUCKS-a
Najprije čestitke pobjedniku koji je upravo na ovom natjecanju dominirao i 2012. godine. Bio je t...
SLATINA: Održana radionica o radu s tahografom
Kako doznaje Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu Ceha prijevozničkog obrta u prostorijama ...
Najavljujemo: DAF ROAD SHOW 2014 ...Varaždinske Toplice
Prema najavi i pozivu od strane tvrtke TTI d.o.o. iz Varaždinskih Toplica, ovlaštenog distribute...
NAJAVA: KAMION&BUS Roll Show 2014, Pojatno (ZG), 09-10.05.2014.
Iako detalja na internetu još uvijek nema, ono bitno postoji. Naime, nakon dužeg održavanja ovo...
right direction

Svakodnevne novosti

left direction
Trebate prijevoz? Prijevoz kamionom / kamionski prijevoz na relacijama IT>SLO>A>HR ...LMI Cargo, Rijeka
Djelatnost međunarodnog prijevoza tereta, skladištenja, prekrcaja i ostalih uslužnih djelatnost...
INSPEKTORI cestovnog prometa obavili akciju inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta, 02.09.2014.
Kako navodi MUP, inspektori cestovnoga prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za...
Ceh prijevoznika na sastanku s ministrom Dončićem
Kako navodi Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu iste, 8. srpnja predstavnici vodstva Ceha p...
Još jedna SCANIA u rukama Svempe ...premijera ovog vikenda!
Ne, nažalost još fotografije nisu objavljene, ali "teaser" - je! Točnije, ova izvedba stiže n...
SAUBER F1 TEAM putuje s 4 nova Renault Trucks T modela kamiona
Ključeve nova četiri T modela iz Renault Trucksa, preuzela je ekipa Sauber F1 Team-a i to po če...
GYMKHANA ala Mike Ryan ft. Freightliner CASCADIA...ovako se to radi diljem Long Beacha
Kako već poznato driftanje bi postalo predosadno, u ovoj se rundi pobrinuo Mike Ryan i njegova ve...
ISPITNI ROK za upravitelja prijevoza 17. svibnja
Kako navodi službeni portal Hrvatske obrtničke komore, idući ispitni rok za sve zainteresirane ...
Održana akcija INSPEKCIJSKOG NADZORA cestovnog prijevoza tereta... Goričan i Mursko Središće
Kako donosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Inspektori cestovnog prometa u surad...
Finski SISU želi preuzeti FAP u cijelosti
Kako navode mediji, ali i priopćenje od strane Vlade Srbije, finska tvrtka "Sisu Auto" zainteresi...
Mercedes-Benz ACTROS SLT 4160 na SERVISU ...ovako to izgleda s one strane
Tvrtka Automobili Škojo d.o.o. donosi nam ovog puta malu ekskluzivu i to putem njihove reportaže...
right direction

Posjetite nas i na:

Teretna i dostavna vozila

SCANIA Red Passion ...još jedna crvena serija, a nije riječ o Ferrariju
Dokaz da nije crvena boja rezervirana samo za Ferrari doka...
VOLVO FH i FH16 u novoj VOLVO OCEAN RACE ediciji
Punim jedrima naprijed ponovno će zaploviti jedrilice i u...
Predstavljen NOVI RENAULT MASTER u Birminghamu
Upravo s ovogodišnjeg Commercial Vehicle Show-a u Birming...
Posebna EDICIJA: SCANIA Blue Stream ...by Svempa
Prohujala s vihorom! - Scania Blue Stream! I evo nam još...
NOVI IVECO DAILY ...treća generacija stiže prije ljeta
Nakon raznih "zamaskiranih" fotografija, uslijedile su one...

Prijevoz

Najavaljujemo: EUROTRANS Forum 2014 - Konkurentnost hrvatskih prijevoznika
Iako ćemo još detaljnije o terminima i programu rada pis...
TimoCom sada je i mobilno dostupan ...premijera na IAA Hannover
„Pokretanje budućnosti“ – tako glasi moto ovogodiš...
COD 95:  Poziv vozačima na periodičku izobrazbu, Krapina
Kako najavljuje Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička kom...
ISPITNI ROK za prijevnoznike 13.rujna
Kako najavljuje Hrvatska obrtnička komora, sljedeći, 150...

Svakodnevno

Ceh prijevoznika na sastanku s ministrom Dončićem
Kako navodi Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu ist...
Još jedna SCANIA u rukama Svempe ...premijera ovog vikenda!
Ne, nažalost još fotografije nisu objavljene, ali "tease...
SAUBER F1 TEAM putuje s 4 nova Renault Trucks T modela kamiona
Ključeve nova četiri T modela iz Renault Trucksa, preuze...

Događaji

FOTO - POSJETILI SMO: 3. Hrvatski Truck Show, Grobnik, HR
Evo povodom dosta upita putem Facebook-a o Hrvatskom Truck...
PRIJAVITE SE: Scania Driver Competition - YOUNG EUROPEAN TRUCK DRIVER 2014
"Možete li više od samog upravljanja kamionom?" - kažu ...
ESTONCI pobjednici Driver's Fuel Challenge 2014 natjecanja - by VOLVO TRUCKS
Kako navodi službeni portal Volvo Trucks-a Hrvatska, natj...
GROBNIK: Mercedes-Benz Driving Days u toku ???
Da, upitnici pri kraju naslova su s razlogom pošto o čem...
POZIVNICA: Dan otvorenih vrata VOLVO i RENAULT TRUCKS
Dobili smo pozvinicu za DAN OTVORENIH VRATA 2014 koji će ...

Vaše novosti

BILI SMO: KAMION&BUS Roll Show 2014, Pojatno (ZG)
Kao i svaki put do sada, ekipa foruma Teretna-vozila.com o...
BILI SMO: Dan otvorenih vrata MERCEDES-BENZ ...u organizaciji Emil Frey Auto Centra u Zagrebu
Prošlog utorka, u organizaciji prodajno-servisnog novog E...
POSJETILI SMO: DAF ROAD SHOW 2014 ...Varaždinske Toplice
O čemu da govorimo? Sve smo već najavili, prema pozivu o...
POSJETILI SMO: Pit Stop Show Cars No3 2014, RIJEKA
Nakon dva uspješna natjecanja prethodnih godina, uslijedi...
VI STE OVDJE: Home Zakoni i propisi Hrvatska PRAVILNIK o posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
rent a kombi rent-a-kombi rent a kombi rijeka najam kombija rijeka najam kombija zadar najam kombija pula najam kombija porec najam kombija pazin najam kombija opatija rent a kombi opatija rent a kombi zadar rent a kombi pula rent a kombi porec kombi najam rijeka kombi najam pula kombi najam zadar kombi najam pazin kombi najam rijeka rent a car rent a car rijeka rent a car pula rent a car zadar rent a car porec rent a car pazin iznajmljivanje kombi vozila iznajmljivanje kombi vozila pula iznajmljivanje kombi vozila rijeka iznajmljivanje kombi vozila zadar iznajmljivanje kombi vozila porec iznajmljivanje kombi vozila pazin kombi vozila kombi prijevoz kombi prijevoz pula kombi prijevoz rijeka kombi prijevoz porec kombi prijevoz zadar iznajmljivanje kombija iznajmljivanje kombija pula iznajmljivanje kombija rijeka iznajmljivanje kombija zadar iznajmljivanje kombija porec